Posted by: cyncas | January 29, 2010

Maltese session

Kif intom tfal?  Tafu li diga kwazi tghallimna l-ittri kollha fil-lingwa Maltija?  Kull ma fadlilna huma dawn ‘l-imqarbin’ ta’ din il-gimgha.  U imqarbin ta’ vera ghax ma jinstemawx u jiehdu l-hoss tal-vokali ta’ maghhom!!!!  Attenti ghalijhom ghax jafu jhawduna xi ftit!!!  Mela liema huma???

gh(h b’rasha maqtugha): Nghidulha ‘ghajn’.  Din hija ittra kwieta u ma taghmilx hoss. L-ghajnejn jaraw u ma jitkellmux.

h (ma naqtawlix rasha): ‘Nghidulha hakka’.   Din ukoll ittra kwieta u ma taghmilx hoss.

ie: din l-ittra nkaxkruha fil-kelma.   Mikiel u Marie xtraw bieb u t-tieqa.

Vokabolarju ta’ dawn il-kliem.  Mhux bil-fors jibdew bijhom, jistghu ikunu fil-kelma……

gh: ghasfur (bird), ghanqbuta (web), ghajn (eye) ghajnejn (eyes), ghar (cave), xaghar (hair), ghadira (big pond), ghoqda (knot), ghalqa (field), ghaxra (10), ghalliem/a (teacher), ghadma (bone), gheneb (grapes), ghodda (tools)

h: hemm (there), hawn (here), hi (she), hu (he), deheb (gold), xahar (month)

ie: iebes (hard), ieqaf (stop), bieb (door), tieqa (window), jien (me), ilsien (tongue), imnieher (nose), hbieb (friends), sewwieq (driver)

 

Ftakru jekk isibu aktar kliem b’xi ittri li ma nizzieltx jien hawn fuq halluhom fuq il-blog…..  Vera niehu gost nara l-istampi taghkhom fil-ktieb tal-ittri specjalment bi kliem gdid.  Prosit hafna. 🙂

Advertisements

Responses

 1. Hello Ms. Cynthia

  Jiena sibt dawn il-kliem ohra bl-ittra ‘k’

  kuccarina, katina, kastell, kokka, karus, katnazz, kaxxa, kanun.

  Kemm niehu pjacir insib kliem godda!

  Bye. Narak ghada.

  • Bravu Kieran, Dawn kollha kliem godda bl-ittra ‘K’. Grazzi talli qsamthom maghna ukoll. Hekk nitghallmu kollha f’daqqa. Il-lejl it-tajjeb u narak ghada. xxx


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: