Posted by: cyncas | December 8, 2009

Maltese stories and vocabulary

 Kif intom?  Il-bierah vera hadt gost bil-lezjoni tal-Malti u vera ghaggibtuni kemm kontu tafu vokabolarju bil-Malti u kemm kontu bravi meta ghamilna dak l-ezercizzju : biex jibdew dawn il-kliem.  Bravi hafna.  Din il-gimgha nkompli b’ittri godda.  Arawhom hawn taht u aqraw l-istejjer taghhom.

h(b’rasha maqtugha): Meta Henri jhoss hafna bard jaghmel idejh quddiem halqu u jonfoh.

r:  Rita rat lil Rex jirrabja ma’ l-ghadma.

v: Victor mela’ l-vazun bil-vjola.

 

Vokabolarju ma dawn l-ittri hu:

h(b’rasha maqtugha): habel (rope), haxix (grass), huta (fish), hajt (wall), hmar (donkey), helu (sweets), halib (milk), hobz (bread), hanzir (pig), hamiema (pigeon), haruf (lamb)

r rota (bike or wheel), ragel (man), riga (ruler), radju (radio), regina (queen), ras (head), rixa (feather),re (king)

v volpi (fox), vaska (pond), vulkan (volcano), vara (statue), vazun (vase), vapur (ship), vit (tap), vjola (purple or a violet flower)

Children I know you are enjoying our Maltese sessions a lot.  Most of you check the stories of the week and know them before I even introduce them in class.  Well done;-)  Your vocabulary is building up rapidly as well.  Keep it up and if you find an interesting word with our letters of the week – post it down for us in this blog…..

t: Toni ta tanbur lil Tumas.

m: Mikela marret ma’ Marija tixtri mandolin.

n: In-nanna u n-nannu raw nahla b’nuccali.

 

Vokabolarju:

t: tapit (carpet), tazza (drinking glass), torta (pie), tarag (stairs), televixin (television), tond (round), tieqa (window), tabib (doctor), tanbur (drum), tigiega (hen), tuffieha (apple), tarbija (baby)

m: moghza (goat), mgharfa (spoon), mithna (windmill), maktur (handkerchief), magna (machine), mandolina (tangerine), miftuh (open), maghluq (closed), mara (woman), mera (mirror) mejda (table), mina (tunnel)

n: nahla (bee), nemusa (mosquito), naghga (sheep), nanna (grandma), nannu (grandpa), nar (fire), nuccali (spectacles)

Advertisements

Responses

 1. ghaziza Ms Cynthia,

  Jien sibt dawn il-kliem bil-H (rasha maqtugha):

  hawha (peach), hadida (iron), hanut (shop), harruba (carob tree).

  Cjaw, cjaw

  Francesca

  • Brava Francesca,
   Sibt kliem iehor li jibda bil-h(rasha maqtugha). Prosit hafna. xxx


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: